Gode råd til en bedre skilsmisse for børnene

I Danmark bliver rigtig mange gifte par desværre skilt. Faktisk ligger den danske skilsmisseprocent årligt på mellem ca. 40 procent og 50 procent. Det har en stor betydning for parret, men konsekvenserne er naturligvis størst hvis der er børn involdveret.

Du skal ikke dykke langt ned i de forskellige hverdagsmedier, før du finder artikler om familieliv samt de mange udfordringer der er med at skulle dele børnene mellem far og mor.

På den ene side har man forældre, der selv finder en løsning på samvær med børnene og bopæl, på den anden, den store del af forældre, som efter skilsmissen har et anstrengt forhold til hinanden.

Konsekvenser for børnene

Skilsmisser ender sjældent lykkeligt, hvilket jo er naturligt nok, når man tænker på at man jo startede et ægteskab med ønsket om at have et liv sammen, hvor man kunne udfolde sine fælles drømme. Efter forholdets afslutning står man tilbage i en uforløst situation, som kan have store konsekvenser for ens børn.

Børnene bliver oftest klemt i midten af forældrenes skilsmisse og tror typisk at de har en del af skylden i skilsmissen. Børnene kan komme gennem et sandt stormvejr af følelser, der kan gå fra følelsen af skyld til sorg over ”tabet af familie”, jalousi ift. andre børn med ikke-skilte forældre.

Den bedst mulige proces

Når skilsmissen presser sig på og dit barn står i midten, er der en lang række tiltag, som man, som forælder, kan tage for at få den bedst mulige proces. Et af disse er at søge hjælp til konflikterne hos familiebehandlere eller via et kommunalt familiecenter.

Samtalegrupper for børn

Skulle hverken behandlere eller familiecentre ikke være sagen, så er der også alternativer. Der findes flere steder, hvor man laver grupper for børn, som har oplevet skilsmisse. Disse samtalegrupper kan ofte hjælpe børnene med at finde ud af deres følelser og få sat ord på nogle af de bekymringer de går rundt med.

Om du er far eller mor

Lige meget om du er far eller mor, så vil du altid have et behov for at modtage støtte, særligt hvis konfliktniveauet er højt. En ting er at der skal styr på fx boet og evt. gæld, en anden hvordan børnene skal deles og have bopæl. I en svær situation, med børn involveret, kommer men hurtigt til at tage skyklapperne på og miste overblikket.

Få overblik

Det er dejligt at have venner og bekendte, som kan støtte i en svær tid. Der er bare ofte en grænse for støtten. Når det kommer til alt det formelle papirarbejde og det objektive overblik står man tit alene.

En skilsmisse advokat kan være med til at give dig overblikket over din specifikke situation. Advokaten kan udrede alle økonomiske tråde og få dig gennem alle de nødvendige processer i skilsmissen/separationen.

Når det kommer til børnene, kan man som forældre have ekstra svært ved at lytte til hinanden. Mange glemmer børnene i deres higen efter at blive bopælsforældre og få forældremyndighed, og tænker ikke over det typiske faktum at børnene generelt har behov for begge forældre.

Læs meget mere på bornsvilkar.dk/skilsmisseguiden/barnets-reaktioner-og-behov og familieretshuset.dk/brud-i-familien/brud-i-familien/boern-og-skilsmisse